П Р А В И Л А

користування бібліотеками

Корюківської ЦБС

1. Загальні положення

1.1. «Правила користування бібліотеками Корюківської централізованої бібліотечної системи» розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319.

1.2. Користування бібліотеками безкоштовне. Додаткові послуги – платні .

2 . Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають громадяни України незалежно від статі, національності, освіти, соціального положення, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації .

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є : абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки тощо).

2.3. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

2.4. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.5. Користувачі бібліотеки мають право :

2.5.1.Безкоштовно одержувати в тимчасове користування книги, інші видання та документи додому чи для використання їх в читальному залі.

2.5.2.Безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат.

2.5.3.Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

2.5.4.Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент. Пересилання документів, одержаних через МБА, здійснюється за рахунок користувача.

2.5.5.Брати участь в масових і інформаційних заходах, що проводяться бібліотекою.

2.5.6.Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.5.7.Вносити свої зауваження та пропозиції безпосередньо дирекції бібліотеки або до «Книги скарг і пропозицій», яка видається за першою вимогою.

2.5.8.Брати участь в роботі бібліотечної Ради.

2.6. Інваліди, учасники війни і інші категорії користувачів, що відповідно до законодавства України мають пільги, почесні читачі обслуговуються позачергово.

2.7. Особи, які не можуть відвідувати бібліотеку по старості чи інвалідності можуть обслуговуватися вдома.

2.8. Користувачі мають право одержувати додому не більше 5 документів терміном до 30 днів.

2.8.1.Термін користування документами підвищеного читацького попиту – до 15 днів.

2.8.2.Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Одночасно користувачеві видається не більше 10 документів.

2.8.3.Особливості видачі документів працівникам бібліотеки визначаються наказом директора.

2.8.4.Рідкісні видання, енциклопедії, альбоми, атласи, інші цінні документи, одержані через МБА видаються лише в читальному залі.

2.9. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки тільки в тому випадку, коли вони записані у формулярі або інших облікових документах.

2.10. Користувач має право продовжити строк користування документами, якщо нема запитів від інших читачів.

2.10.1.У випадку неодноразового продовження терміну користування читач на вимогу бібліотекаря має пред’явити всі раніше взяті документи.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису в бібліотеку громадяни подають паспорт або інший документ, що засвідчує особу і повідомляють відомості, потрібні для заповнення реєстраційної картки і формуляра читача та дають згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.1.1.Військові, інші особи які не мають паспортів, для одержання книг через абонемент подають довідку про реєстрацію з місця проживання.

3.1.2.Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.1.3.При перереєстрації користувачі мають подати паспорт чи документ, який його заміняє та всі раніше взяті документи.

3.2. Користувачі ознайомлюються з правилами користування бібліотекою і підписують зобов’язання їх виконувати.

3.3. У разі зміни прізвища, місця проживання, зміни паспорта користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

3.4. Користувачі зобов’язані :

3.4.1.Дбайливо ставитись до документів з бібліотечного фонду ; не робити поміток, підкреслень ; не виривати і не загинати сторінок.

3.4.2.Не порушувати розстановку фонду відкритого доступу і не виймати карток з каталогів і картотек.

3.4.3.При одержанні документів з бібліотечного фонду мають перевірити їх і в разі виявлення дефектів, попередити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4.4.Користувач зобов’язаний розписатися за кожен одержаний примірник у своєму читацькому формулярі.

3.4.5.При поверненні документів підпис користувача в його присутності викреслюється, погашається підписом бібліотекаря.

3.4.6.Користувач зобов’язаний дотримуватися тиші, вести себе ввічливо і тактовно з працівниками бібліотеки та іншими користувачами.

3.4.7.Палити в бібліотеці не дозволяється.

3.4.8.Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді в бібліотеку не допускаються.

3.5. Користувачі, які заподіяли бібліотеці матеріальних збитків, несуть матеріальну, кримінальну чи іншу відповідальність відповідно до Законодавства України.

3.6. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством України.

3.7. Користувачі, які втратили або заподіяли непоправної шкоди документам з бібліотечного фонду, чи одержаних через МБА зобов’язані :

3.7.1.Замінити їх аналогічними.

3.7.2.Замінити їх іншими виданнями, визнаними бібліотекою рівноцінними (в т.ч. і копіями втрачених видань) за змістом і вартістю.

3.7.3.Відшкодувати їх ринкову вартість у кратному розмірі.

3.7.4.Кратність розміру відшкодування втрачених документів визначається бібліотекою в залежності від їх цінності. Вона не може бути меншою вартості документа, зазначеного в облікових документах.

3.7.5.За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7.6.Користувачі відшкодовують також втрати, пов’язані з ліквідацією їх заборгованості.

4. Права бібліотеки

Бібліотека має право :

4.1. Щорічно проводити перереєстрацію читачів.

4.2. Встановлювати спеціальні правила користування фондом комерційної літератури.

4.3. Встановлювати додаткові пільги окремим групам користувачів.

4.4. Кращим користувачам бібліотеки, меценатам і спонсорам присвоювати звання «Почесний читач».

4.5. Позбавляти права користування бібліотечними фондами і іншими послугами на строк до 1 року користувачів, які порушують ці Правила.

4.5.1.У випадку неповернення взятих документів користувач позбавляється права користування послугами бібліотеки до повного розрахунку.

4.5.2.Користувачі, які не перереєструвалися до 1 квітня поточного року і мають борги позбавляються права користування на строк до 6 місяців.

4.6. Передавати до суду матеріали про злісне порушення цих Правил згідно з чинним законодавством України.

4.6.1.Матеріали про порушення цих Правил можуть бути передані для розгляду адміністрацією, трудовими колективами чи громадськими організаціями за місцем роботи, навчання чи проживання користувачів.

5. Обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана :

5.1. Сприяти реалізації невід’ємного права громадянина незалежно від їх політичних переконань і віросповідань на доступ до надбань науки і культури, на вільний пошук і одержання інформації.

5.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека (в т.ч. й платні), повну інформацію про наявність у фондах документів, забезпечити їм можливість користуватися довідковим апаратом і базами даних.

5.3. Створити умови для більш повного і інтенсивного використання фондів, ефективної роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

5.4. Забезпечити відповідний рівень культури обслуговування, повноту і оперативність задоволення запитів користувачів.

5.5. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприянні підвищенню культури читання.

5.6. Задовольнити потреби користувачів у створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами, наданні їм можливостей творчого спілкування.

5.7. Налагодити контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

5.8. Враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, та фондів, а також при проведенні масових і інформаційних заходів.

5.9. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних користувачам документів замовляти їх через МБА.

5.10. Створити бібліотечну Раду.

5.11. Бібліотека не може використовувати відомості про користувача, про їх інтереси з будь-якою метою без їх згоди, крім наукових і бібліотекознавчих.

Кiлькiсть переглядiв: 589

Коментарi